Microsoft Access İleri

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Microsoft Access İleri

Fonksiyonlar Oluşturmak

Formların içinde fonksiyonlar yerleştirmek

• Metinsel fonksiyonları kullanmak (Left, Right, Mid, Ucase, Lcase)
• Tarihsel fonksiyonları kullanmak (Date, Today)
• Mantıksal fonksiyonları kullanmak (IIf, Switch, Choose)

Web Sayfaları Oluşturmak

• Tabloları web sayfalarına dönüştürmek

Çoklu Tablo İşlemleri Oluşturmak

• Birden fazla tablo ile işlem yapmak
• Tabloda birincil anahtar oluşturmak
• Tablolar arası ilişki kurmak
• Ana forma Alt form eklemek
• Rapora Alt Rapor eklemek
• İlişkileri kesmek

Grafik Oluşturmak

• Grafik oluşturmak
• Grafik üzerinde düzenleme yapmak

Veritabanı Güvenliği

• Veritabanına Parola Vermek
• Veritabanını Çalışma Grubu İçinde Kullanmak
• Kullanıcı Düzeyi Güvenlik Sihirbazını Kullanmak
• Kullanıcı Hesaplarını ve İzinlerini Belirlemek

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız