Ders Programı

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Ders Programı

1. Ders
Temel Hukuk Kavramları: suç, kabahat, özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar, adli ve idari para cezaları, suçun unsurları, kasti ve taksirli suçlar
Türk Ceza Kanunu: Kişisel verilerle ilgili suçlar, bilişim suçları, özel hayatın gizliliği, suçu bildirmeme, kanunsuz emri uygulama suçları

2. Ders
Kişisel Verileri Koruma Kanunu: Kısa tarihsel süreç, ihtiyaç, tanımlar ve kavramlar, kişisel verilerin nasıl toplanacağı, uyulması gereken hükümler, getirdiği sorumluluklar, öngörülen cezalar, açık rıza

3. Ders
Geçiş Süreci: Mevcut kişisel verilerin kanunla uyumlu hale getirilmesi, kanuna uygun olmayan kişisel verilerin tespiti, anonimleştirilmeleri, silinmeleri

4. Ders
Kişisel Verilerin Paylaşılması: Başka kurum ya da kuruluşlarla kişisel verilerin paylaşılmasında dikkat edilecek noktalar, hukuki sorumluluklar

5. Ders
Hukuki Sorunlar: Kişisel verilerle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümünde olması gereken bilgi altyapıları ve bunların kurulmasında dikkat edilmesi gereken konular
Başvuru: İlgilinin başvuru süreçleri, yapılması gerekenler

6. Ders
Privacy By Design: Projelerin tasarım aşamasında mahremiyetin gözetilmesi ve öncelik verilmesi

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız