Eğitimin Amaçları

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Eğitimin Amaçları

Görevlerini ilgilendiren ölçüde minimum temel hukuk bilgisine sahip olmaları
Görevlerini yerine getirirken taşıdıkları hukuki ve cezai sorumlulukların öğrenilmesi
Türk Ceza Kanunu’nda kişisel veriler ve bilişim ile ilgili suçların öğrenilmesi
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndaki tanımları ve kavramları öğrenmeleri
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun getirdiği yükümlülükleri öğrenmesi
Kanunla ilgili herhangi bir hukuki yardıma gerek olmayan basit sorunların tespit edilebilmesi ve çözümlenmesi
Verilerin toplanmasında işlenmesinde izlenmesi gereken yöntemlerin öğrenilmesi
Kişisel Verileri ilgilendiren projelerde uyulması gereken prensipler
Mevcut kişisel verilerin mevzuata hangi yöntemle uygun hale getirilebileceği
Kişisel verilerin güvenliği için gerekli olan idari, teknik ve fiziki güvenlik önlemleri
İlgilinin başvuru süreçlerinde dikkat edilecek hususlar

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız