Microsoft Outlook

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Microsoft Outlook

Eğitim İçeriği (6 saat);

Bölüm 1. Outlook 2010’a Giriş

• Outlook Ekranını Kullanmak
• Hesap Yapılandırmaları
• Tanımlanmış Hesabı Şifrelemek
• Mailleri Yedeklemek
• Klasörleri Görüntülemek
• Gezinti Bölmesini Görüntülemek
• Okuma Bölmesini Görüntülemek

Bölüm 2. E-Posta İşlemleri
• Mesaj Türleri
• Yeni Mesaj Oluşturmak
• Adres Yazma Kuralları ve Seçme İşlemleri
• Adres Denetimleri
• Mesaj Biçimlendirme İşlemleri
• Mesajlara Nesne Ekleme
• Nesne Biçimlendirmeleri
• İmza Kullanımı
• Mesajlara Ek ilave Etme
• Bayrak Kullanımı ve İzleme Seçenekleri
• Oy Düğmeleri Kullanımı
• Teslim veya Okundu Bilgilerini İstemek
• Kategori Eklemek
• Gönderim Zamanının Belirlenmesi
• Gönderim İçin Geçerlilik Seçeneklerini Ayarlamak
• Yönlendirme İşlemleri
• Gönderilen Mail’i Geri Çekmek
• Gelen Mesajı Yanıtlama, Silme veya Yönlendirme İşlemleri

Bölüm 3. E-Posta Yönetimi

• Klasör Oluşturmak
• Mesajları Klasörlere Taşımak
• Klasörleri Kopyalamak
• Klasörlerin Otomatik Arşivlenmesini Sağlamak
• Kurallar Oluşturma

Bölüm 4. Kişilerin Yönetimi

• Yeni Kişi Oluşturmak
• Kişi Grupları Oluşturmak
• Farklı Veri Dosyalarındaki Adres Listelerini Outlook’a Taşımak
• Adres Listelerinin Yedeğinin Alınması

Bölüm 5. Takvim Yönetimi

• Takvim Görünümleri
• Yeni Takvim Oluşturmak
• Yeni Toplantı Eklemek
• Toplantı Zamanlamalarını Ayarlamak
• Toplantılara 2. Kişileri Dâhil Etmek
• Toplantı Taleplerini Cevaplamak
• Tekrarlanan Takvim ve Toplantılar Oluşturmak
• Takvimi Paylaşmak
• İleri Takvim Seçenekleri
• Takvimi Yazdırmak

Bölüm 6. Görev Listesi Oluşturmak

• Görev Ekranını Tanıma
• Yeni Görev Eklemek
• Görev Listesi Hazırlamak
• Tekrar Eden Görevler Oluşturmak
• Başkalarına Görev Atamak
• Atanan Görevleri İzlemek
• Görev Listesi Özelliklerini Değiştirmek
• Görevleri Kategorilere Ayırmak

Bölüm 7. Notları Kullanmak

• Not Oluşturmak
• Notları Düzenlemek
• Notları Kopyalamak
• Not Görünümlerini Düzenlemek

Bölüm 8. Ajanda Kullanımı

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız