MS Excel VBA(Makro)

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

MS Excel VBA(Makro)

Excel VBA Programlama Eğitimi - EXCEL VBA programlamaya giriş

• Makrolarla çalışmak
• Makroları Kaydetme, Çalıştırma, Düzenleme
• VBA’i tanımak
• Geliştirme ortamını anlamak
• Visual Basic yardım kullanmak
• Visual Basic editörü

Excel VBA Programlama Eğitimi - Modül, Procedure ve Fonksiyonlarla Çalışmak

• Modülleri anlamak ve modül oluşturmak
• Procedure’leri anlamak ve procedure oluşturmak
• Procedure çağırmak
• Fonksiyon oluşturmak

Excel VBA Programlama Eğitimi - Değişkenler ve Operatörler

• Aritmetiksel Operatörlerle işlemler
• VBA dilinde ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörlerini kullanmak.
• Karşılaştırma Operatörleri
• =,<>,<,>,<=,>=, Like, Is Operatörlerini kullanmak.
• Mantıksal Operatörler; Değil (Not), Ve (And), Veya(Or), Özel Veya (Xor), Eqv, Imp Operatörleri

Excel VBA Programlama Eğitimi - Nesnelerle Çalışma

• Nesnelerini tanımak
• Excel nesne hiyerarşisini tanımak
• Koleksiyonları anlamak
• Nesne tarayıcısını kullanma
• Nesne özellikleri ile çalışma
• Olayları anlamak ve olay oluşturmak

Excel VBA Programlama Eğitimi - İfadeler, Değişkenler ve Intrinsic Kullanma Fonksiyonlar

• Değişkenlerin tanımlanması
• Veri tiplerini anlamak
• Intrinsic fonksiyonları kullanmak
• Sabitleri anlamak ve kullanmak
• Mesaj kutusunu kullanmak
• Giriş kutusunu kullanmak
• Nesne değişkenleri tanımlamak ve kullanmak

Excel VBA Programlama Eğitimi - Koşul ve Döngülerle çalışmak

• Koşul ve Döngü yapısını anlamak
• Boolean ifadeler ile çalışmak
• If ... End If
• Select Case ... End Select
• Do ... Loop
• For ... Next
• For Each ... Next

Excel VBA Programlama Eğitimi - Form ve Kontrollerle Çalışmak

• Kullanıcı formlarını anlamak
• Araç kutusunu kullanmak
• Form özellikleri, olayları ve metodları ile çalışmak
• Kontrolleri anlamak
• Özellikler penceresinden kontrol özelliklerini ayarlamak
• Label ve Text Box kontrolleri
• Command Button kontrolü
• Combo Box kontrolü
• Frame kontrolü
• Option Button kontrolü
• Tab ayarlamak
• Kod içerisinden form başlatmak

Excel VBA Programlama Eğitimi - Excel Programlama Yapıları

• Nesne, Özellik, Metot ve Olay Tanımları
• Hücreye Değer Atamak
• Range, Cell, Selection Nesneleri
• Hücre, Satır ve Sütun Seçmek
• CurrentRegion Nesnesi
• Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
• Count Metodu
• Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
• Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
• Seçili Alan Sayısını Bulmak
• Formula ve FormulaR1C1 Özelliği
• Hücreye Formül Yazdırmak
• Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
• Hücreye Rasgele Değer Atamak
• Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
• Add Metodu
• Sayfa Ekleme, Silme ve Sırasını Değiştirme
• Copy, Paste Metotları
• Sayfa Arası Kopyalama ve Yapıştırma
• Hücreler Arasında Kopyalama ve Yapıştırma Yapmak
• Font Nesnesi
• Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
• Nesne Nedir
• Özellik, Metot ve Olay Nedir
• Hücre Seçmek
• Satır Seçmek
• Sütun Seçmek
• Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
• Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
• Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
• Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
• Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
• Seçili Alan Sayısını Bulmak
• Hücreye Formül Yazdırmak
• Hücreye Değer Atamak
• Seçili Hücreye Değer Atamak
• Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
• Hücreye Rasgele Değer Atamak
• Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
• Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
• Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama

Excel VBA Programlama Eğitimi - Hata Denetimi

• Hata Kontrol Deyimleri
• Hata Kodları ve Açıklamalar

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız