PMP Sertifikasına Hazırlık Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

PMP Sertifikasına Hazırlık Eğitimi

PMI® ve PMP® Sertifika Sınavı Hakkında

• PMBOK® Guide?
• PMI® Etik ve Profesyonellik
• Proje ve Proje Yönetim tanımı
• Progressive Elaboration
• Portfoli
• ve Program Yönetimi tanımı
• Portfolio, Program & Proje Yönetimi ilişkisi
• Proje Yönetim Ofisi (PMO)
• Proje Yönetimi ve Organizasyonel Strateji ilişkisi
• Business Value
• Proje Yöneticisi Rol ve Sorumlulukları

Organizasyonel Etki ve Proje Hayat Döngüsü

• Proje Organizasyon Yapıları
• Organizasyonel Süreç Varlıkları
• Çevresel İşletme Faktörleri
• Proje Yönetişimi ve Paydaşlar
• Proje Takımı, Rol ve Sorumluluklar
• Ürün vs Proje Hayat Döngüsü ilişkisi
• Proje Fazları, Karakteristikleri
• Proje Yönetim Süreç grupları

Proje Yönetimi Bilgi Alanları

• Entegrasyon Yönetimi
• Kapsam Yönetimi
• Zaman Yönetimi
• Maliyet Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• İletişim Yönetimi
• Risk Yönetimi
• Tedarik Yönetimi
• Paydaş Yönetimi

Sınav Egzersizleri

• Hand-outs, Soru Havuzu, Grup tartışmaları, Soru ve Cevap

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız