Eğitimin Amacı

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Eğitimin Amacı

Eğitim, kodlama tecrübesi olmayanlar da dahil, tüm katılımcılara Swift 4 ile iPhone ve iPad uygulamaları geliştirme tecrübesi kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim sonunda aşağıdaki konuların tamamen anlaşılmış olması ve her katılımcının kendi kodlamış olduğu 3 tane mobil uygulaması olması hedeflenmektedir.

o Concept of Object Oriented Programming (OOP): System, variables, functions methods, inheritance, classes and protocols.
o Control Structures: Using If/­Else clauses, Switch
o Data Structures: Collections, arrays, dictionaries.
o Software Design Patterns: Model View­ Controller (MVC).
o Networking: Asynchronous API calls, DB Structures, Rest API’s
o Data Storage: Core Data, Realm

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız