Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Yazılım Uzmanlığı Eğtiminin Amacı

Bilişim sektöründe programcı veya yazılımcı olarak çalışan bilgi işlem personelinin veya bu işleri meslek olarak yapmak isteyen kişilerin katılması gereken eğitim programıdır. Bu programı tamamlayan katılımcılar, veritabanı altyapılarını kurabilir, yazdıkları programlarla, şirketlerin tüm iş süreçlerini daha verimli ve hatasız çalıştırabilmek için dijital ortama aktarabilirler.

Eğitim Süresi:
240 saat

Eğitimin İçeriği

1. Programlamanın Temelleri
•.Net Platformuna Genel Bakış
•C# Dili İle Programlama
•SQL Server Üzerinde T-SQL Kullanarak Temel Veritabanı İşlemleri
•ADO.NET ile temel bağlantı işlemleri
Katılımcılar arasındaki temel programlama ve veritabanıkullanımı bilgi seviye farklılıklarını minimuma indirmeyi hedefleyen bu bölümde; Studio 2015, C#, SQL Server ve ADO.NET üzerinde temel seviyede bilgi sahibi olunacaktır.
2. Net Framework ,Object Oriented Programming, C# 
•.Net Framework Mimarisi
•Nesne Yönelimli Programlamanın (Object Oriented Programming) Temel Prensipleri
•C# Dili Gelişmiş Özellikleri ve İleri C# Uygulamaları
3. SQL Server 2016 Üzerinde Programlama ve Yönetim 

•İlişkisel Veritabani Tasarımı ve Modelleme
•Veritabanı Nesnelerini Olusturma ve Kullanma (Table, Constraint, View, Stored Procedure, Function, Trigger, Index)
•SQL ile .NET Entegrasyonu (SQL CLR)
•Veritabani Üzerinde Yetkilendirme
•Yedekleme Çözümleri
Bu bölümde, Microsoft SQL Server üzerinde ilişkisel veritabani tasarımı ve yönetimi ile ilgili konular bulunmaktadır.
4. ADO.Net ile Veri İşlemleri
•ADO.Net ile Bağlantılı Veri Erişim Modeli
•ADO.Net ile Bağlantısız Veri Erişim Modeli
•ADO.Net Entity Framework 5.0 Mimarisi
Bu bölümde SQL Server ile programlama ortamı arasında bir köprü niteliği taşıyan ADO.Net mimarisinden, kullanımından ve alternatif modellerinden bahsedilecektir.
5. Windows Formlar ile Uygulama Geliştirme
•Windows Formlar ile Uygulama Geliştirme ve Sık Kullanılan Kontroller
•Windows Formları ile Asenkron İşlemler
•Kurulum ve Güncelleme dosyaları hazırlamak
Bu bölümde Windows Formları üzerinde ileri seviye programlamanın yanı sıra kurulum dosyaları hazırlamak, çoklu dil desteği ve asenkron programlama konularında bilgi sahibi olunacaktır.
6. ASP.Net ile Web Uygulamaları Geliştirme
•ASP.Net Yaşam Döngüsü
•HTML, CSS, JavaScript ile Web Sitesi Geliştirme
•ASP.Net ile Uygulama Geliştirme ve Yönetme
•AJAX ile Asenkron Mimari
•XML ile Tanışma
Bu bölümde ASP.Net teknolojisiyle E-Ticaret siteleri, forumlar ve haber portalları gibi dinamik ve interaktif web uygulamaları geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olunacaktır.
7. Windows Presentations Foundation Eğitimi
•WPF Mimarisi
•XAML Diline Giriş
•WPF Page ve Layout Yapıları
•DataBinding ve Data Template Kavramı
Bu bölümde, yeni nesil masaüstü uygulama geliştirme teknolojisi olan WPF temelleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
8. ASP.NET MVC Eğitimi
•MVC Pattern Kavramına Giriş
•Model Kavramı
•View Kavramı
•Razor Engine ile Uygulama Geliştirme
•Controller Kavramı
•MVC Uygulamalarında Güvenlik ve MVC Uygulamalarının host edilmesi
Bu bölümde, yeni nesil web uygulama geliştirme teknolojisi olan MVC temelleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
9. Windows Store Uygulamaları Geliştirme
• Windows Developer Account Tanımlanması ve Yönetimi
• Widows 8 Uygulama Geliştirme Standartları
• Windows 8 Uygulama Yayınlama Standartları
Bu bölümde, Windows 8 uygulama geliştirme, yayınlama süreçleri ele alınacaktır.

Eğitime Ait Sınavlar Ve Sertifikalar

MCSD (Windows Store Apps Using HTML)
•70-480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
•70-481 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
•70-482 : Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
MCSD (Web Applications)
•70-480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
•70-486 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
•70-487 : Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
MCSD (Windows Store Apps Using C#)
•70-483 : Programming in C#
•70-484 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
•70-485 : Advanced Windows Store App Development Using C#
MCSD (Application Lifecycle Management)
•70-496 : Administering Microsoft visual Studio Team FoundationServer 2012
•70-497 : Software Testing With Visual Studio 2012
•70-498 : Delivering Continuous Value With Visual Studio 2012 Application Lifecycle Management
MCSA (SQL Server 2012)
•70-461 : Querying Microsoft SQL Server 2012
•70-462 : Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
•70-463 : Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
MCSD (Data Platform)
•70-464 : Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
•70-465 : Design Database Solution for Microsoft SQL Server 2012
MCSD (Business Intelligence)
•70-466 : Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012
•70-467 : Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

Alınabilecek Ünvanlar

•Veritabanı yöneticisi
•İş zekası uzmanı
•Test uzmanı
•Veri analisti
•Yazılım mimarı
•Proje Lideri
•Proje Müdürü
•Bilgi İşlem Müdürü
•Danışman

Çalışma Alanları

•Mezunlar, uluslararası sertifikasyonlarına ulaşarak bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler,
•Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler,
•Firmaların bilgi işlem departmanlarında,
•Microsoft, Cisco, HP, IBM gibi uluslararası üreticilerde veya iş ortaklarında,
•Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında,
•Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde,
•Yazılım firmalarında,
•Internet servis sağlayıcılarında görev alabilir ve deneyimleri arttıkça bilgi işlem yöneticiliğine kadar yükselebilirler.

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız