Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Yazılım Uzmanlığı Eğitimi (MCSD)

Yazılım Uzmanlığı Eğtiminin Amacı

Bilişim sektöründe programcı veya yazılımcı olarak çalışan bilgi işlem personelinin veya bu işleri meslek olarak yapmak isteyen kişilerin katılması gereken eğitim programıdır. Bu programı tamamlayan katılımcılar, veritabanı altyapılarını kurabilir, yazdıkları programlarla, şirketlerin tüm iş süreçlerini daha verimli ve hatasız çalıştırabilmek için dijital ortama aktarabilirler.

Eğitim Süresi:
240 saat

Eğitimin İçeriği

1. Yazılım Nedir?
•Algoritma Nedir?
•Yazılım Dilleri

2. .Net Framework Nedir?
•CLR
•BCL

3. Programlamanın Temelleri
•Değişkenler
•Şart İfadeleri(If/Switch/Case)
•Döngüler(For/While For/Do While/Foreach)
•Diziler(Arrays)
•Fonksiyonlar
    •En Çok kullanılan Kütüphaneler

4. Nesne Yönelimli Programlama(Object Oriented Programming)
•Genel Kavramlar
•OOP Temel Prensipler
    •Encapsulation
    •Interheritance
    •Polymorphism
•Property Kavramı
•Constructer - Deconstructer
•Indexer
•Koleksiyonlar
•Hata Yönetimi

5. İleri Seviye Nesne Yönelimli Programlama
•Delegate
•Events
•Generics
•Interface Kullanımı
•LinkQ'ya Giriş

6. SQL Server
•İlişkisel Veritabanı Tasarıımı ve Modelleme
•Tablolar
    •Cross Joins
    •Inner Joins
    •Outher Joins(Left/Right/Full)
    •Self Joins
•Veri Tipleri
•Grouping and Aggregating Data
•Subqueries
•İleri Tablo Dizaynı
•Veritabanı Nesnelerini Oluşturma ve Kullanma (Table, Constraint, View, Stored Procedure, Function, Trigger, Index)

7. Windows Formlar ile Uygulama Geliştirme
•Windows Formlar ile Uygulama Geliştirme ve Sık Kullanılan Kontroller
•Kurulum ve Güncelleme Dosyaları Hazırlamak
•MDI - SDI Formlar
•Veritabanı Uygulamarı 
•LinQ Uygulamaları

8. ADO. Net ile Veri İşlemleri
•ADO.Net ile Bağlantılı Veri Erişim Modeli
•ADO.Net ile Bağlantısız Veri Erişim Modeli
•ADO.Net Entity Framework 6.0 Mimarisi

9. Web Uygulamarı Geliştirme
• Web Mimarisi
•Statik Web Sayfaları(Front-End)
    •HTML
    •CSS
    •Javascript
• Dinamik Web Sayfaları(Back-End)
    •ASP.Net Yaşam Döngüsü
    •ASP.Net Uygulama Geliştirme
    •ASP.Net Yönetim ve Genel Kontroller
    •XML
    •AJAX ile Asenkron Mimari
    •XML Web Servisleri

10. Windows Presentations Foundation
•WPF Mimarisi
•XAML Diline Giriş
•WPD Page ve Layout Yapıları
•DataBinding ve Data Template Kavramı

11. ASP.NET MVC Eğitimi
•MVC Pattenr Kavramına Giriş
•Model Kavramı
•Vies Kavramı
•Razor Engine İle Uygulama Geliştirme
•Controller Kavramı

12. Windows Communication Foundation
•WCF Servisler

Eğitime Ait Sınavlar Ve Sertifikalar

MCSD (Windows Store Apps Using HTML)
•70-480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
•70-481 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
•70-482 : Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
MCSD (Web Applications)
•70-480 : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
•70-486 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
•70-487 : Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript
MCSD (Windows Store Apps Using C#)
•70-483 : Programming in C#
•70-484 : Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#
•70-485 : Advanced Windows Store App Development Using C#
MCSD (Application Lifecycle Management)
•70-496 : Administering Microsoft visual Studio Team FoundationServer 2012
•70-497 : Software Testing With Visual Studio 2012
•70-498 : Delivering Continuous Value With Visual Studio 2012 Application Lifecycle Management
MCSA (SQL Server 2012)
•70-461 : Querying Microsoft SQL Server 2012
•70-462 : Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases
•70-463 : Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
MCSD (Data Platform)
•70-464 : Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
•70-465 : Design Database Solution for Microsoft SQL Server 2012
MCSD (Business Intelligence)
•70-466 : Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012
•70-467 : Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

Alınabilecek Ünvanlar

•Veritabanı yöneticisi
•İş zekası uzmanı
•Test uzmanı
•Veri analisti
•Yazılım mimarı
•Proje Lideri
•Proje Müdürü
•Bilgi İşlem Müdürü
•Danışman

Çalışma Alanları

•Mezunlar, uluslararası sertifikasyonlarına ulaşarak bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler,
•Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler,
•Firmaların bilgi işlem departmanlarında,
•Microsoft, Cisco, HP, IBM gibi uluslararası üreticilerde veya iş ortaklarında,
•Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında,
•Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde,
•Yazılım firmalarında,
•Internet servis sağlayıcılarında görev alabilir ve deneyimleri arttıkça bilgi işlem yöneticiliğine kadar yükselebilirler.

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız