Temel Excel Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Temel Excel Eğitimi

Eğitim Süresi:
12 saat

Bölüm 1. Excel Programını Tanımak

• Kullanım Alanları
• Hazırlanan Tablo ve Rapor Türleri
• Dosya Türleri
• Çalışma Kitabını Kaydetmek
• Çalışma Kitabını Şifrelemek

Bölüm 2. Çalışma Kitabı Oluşturmak

• Çalışma Sayfası Özellikleri
• Çalışma Sayfalar Arası Geçiş
• Çalışma Sayfalarını Adlandırma, Kopyalama, Taşıma, Silme ve Gizleme İşlemleri
• Satır ve Sütunlarla Çalışmak
• Satır ve Sütunları Seçme, Taşıma, Kopyalama, Silme ve Gizleme İşlemleri
• Hücrelerle Çalışmak
• Hücre Seçme, Taşıma, Kopyalama, Silme ve Hücreler Üzerinde Gezinti İşlemleri
• Hücrelere Açıklamalar Ekleme
• Hücrelerde Temel Biçimlendirme Seçenekleri
• Yazı Tipi Ayarlamaları
• Hücre İçerisinde Değer Hizalamaları
• Metni Kaydır ve Hücre Birleştirme İşlemleri
• Hücre İçerisindeki Değerlerin Sayısal Formatlarının Düzenlenmesi
• Sayfa İçerisinde Bulma ve Değiştirme İşlemleri
• Sıralama ve Filtreleme İşlemleri


Bölüm 3. Görünüm Seçenekleri

• Çalışma Kitabı Görünümleri
• Yakınlaştırma Seçenekleri
• Makro Tablolarda Başlık Görünümlerini Sabitleme
• Çalışma Sayfasında Farklı Bölümlerle Aynı Anda Çalışma

Bölüm 4. Resim, Şekil ve Diğer Ekleme Seçenekleri

• Resim Ekleme ve Biçimlendirme İşlemleri
• Şekillerle ve SmartArt’larla Çalışma
• Grafiklerle Çalışmak

Bölüm 5. Sayfa Düzenlemeleri

• Kenar Boşluklarını Ayarlama
• Yönlendirme ve Kağıt Boyutunu Ayarlama
• Yazdırma Alanları Tanımlama ve Sayfa Sonlarını Belirleme
• Başlıkların Tüm Sayfalarda Yazdırılması
• Yazıcıdan Çıktı Esnasında Otomatik Sığdırma İşlemleri

Bölüm 6. Koruma İşlemleri

• Çalışma Sayfalarını Koruma
• Belirlenen Hücreleri Koruma
• Kullanıcıların Yetkilerini Sınırlama

Bölüm 7. Formüllerle Çalışmak

• Formül Oluştururken Uyulması Gereken Kurallar
• Farklı Sayfalardaki Değerlerle İşlemler Yapmak
• Farklı Kitaplardaki Değerlerle İlgili İşlemler Yapmak
• Fonksiyon Kullanımı
• Matematik ve İstatistik Fonksiyonları
Topla (Sum), Çarpım (Product), Ortalama (Average), Mak (Max), Min (Min)
Bağ_değ_say (Count), Boşluksay (Countblank), Büyük (Large), Küçük (Small)…

• Metin Fonksiyonları
Büyükharf (Upper), Küçükharf (Lower), Yazım.Düzeni (Proper), Kırp (Trim), Soldan (Left), Sağdan (Right), Parça Al (Mid) …
• Eğer (If) Fonksiyonu
• İşlev Ekle Sihirbazı İle Formül Kurgulamak
• Otomatik Toplam İşlemleri
• Formül Denetimleri

Bölüm 8. Diğer Bölümler

• Koşullu Biçimlendirme İşlemleri
• Hücrelere ve Eklenen Nesnelere Köprü Uygulamak
• Özel Listeler Oluşturmak
• Kısaltmalar Tanımlamak
• Yazdırma İşlemleri

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız