Temel Access Eğitmleri

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Temel Access Eğitmleri

Temel Özellikler, Pencere Elemanları

Tablo Oluşturma, Tablo Elemanları (Alan Adı) Tablo Elemanları (Alan Özellikleri)
Veri Tabanı Oluşturma
Tabloya Yeni Sütun Ekleme Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluşturma SQL Komutları İle Sorgu Oluşturma Order By, Desc, Distinct
Top, Where, Or, In, Not In, And, Between
Sayısal Sonuç Döndüren Sorgu Komutları (Max, Min, Sum, Avg, Count) Group By, Having, İç İçe Select İfadeleri Kullanma
Hücre Değeri İçinde Arama Yaptırma, Çoklu Tabloları Sorgulama (Like)
Birden Fazla Tabloyu Sorgulama (Inner Join, Left Join, Right Join)
Parametre İçeren ve Tablo Yapısında Değişiklik Yapan Sorgu Oluşturma
(Delete,Update,Insert Into) Form Oluşturmak
Forma Kayıt Düzenleme Düğmeleri Ekleme
Filtre Uygulamalari

 

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız