IOS Uygulama Geliştirme Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

IOS Uygulama Geliştirme Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, kodlama tecrübesi olmayanlar da dahil, tüm katılımcılara Swift 4 ile iPhone ve iPad uygulamaları geliştirme tecrübesi kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim sonunda aşağıdaki konuların tamamen anlaşılmış olması ve her katılımcının kendi kodlamış olduğu 3 tane mobil uygulaması olması hedeflenmektedir.

o Concept of Object Oriented Programming (OOP): System, variables, functions methods, inheritance, classes and protocols.
o Control Structures: Using If/­Else clauses, Switch
o Data Structures: Collections, arrays, dictionaries.
o Software Design Patterns: Model View­ Controller (MVC).
o Networking: Asynchronous API calls, DB Structures, Rest API’s
o Data Storage: Core Data, Realm

Eğitim Öncesi Gereksinimler

o Orta seviyede İngilizce bilgisi
o MacBook Laptop
o XCode 9 (ücretsiz)
o Iphone ya da ipad (zorunlu değildir)

Eğitimin İçeriği

o Getting Started with iOS 11 and Swift 4
o Using Interface Builder in Xcode
o Swift Data Types, Variables and Arrays
o Simple App usingSwift Programming Basics
o App Development #1
o The Model-View-Controller (MVC) Design Pattern
o Control Flow
o iOS Auto Layout and Constraints
o App Development #2
o Cocoapods, GPS, APIs, REST API
o Weather Application Development
o The Command Line and Terminal
o Cloud Database, iOS Animations and Advanced Swift
o Firebase
o Git, GitHub and Version Control
o Core Data, Realm, User Defaults
o App Development #3

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız