İleri Word Eğitimleri

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

İleri Word Eğitimleri

Eğitim Süresi: 12 saat


Bölüm 1. İleri Metin ve Paragraf Düzenlemeleri

• Varsayılan Biçimlendirme Değerlerini Değiştirme
• Satır Ve Paragraf Aralıklarının Ayarlanması
• Varsayılan Formatları Kalıcı Olarak Düzenleme
• Stillerde Girinti, Numaralandırma vb. Ayarları Değiştirme
• Belirlenen Formatları Arama
• Belirlenen Formatların Farklı Formatlarla Toplu Değişimleri
• Paragraf Kenarlıklarını Özelleştirmek
• Paragraflarda Yeni Numaralandırma Stilleri Tanımlama
• Paragraflarda Sıralama İşlemleri
• Yazım ve Dilbilgisi Seçenekleri
• Otomatik Düzeltme İşlemleri
• Metinlere Açıklamalar Ekleme

Bölüm 2. Şablon Çalışmak

• Kayıtlı Şablonları Kullanmak
• Online Şablonlarla Çalışmak
• Yeni Şablonlar Oluşturmak

Bölüm 3. Çalışma Alanı İle İlgili İleri İşlemler

• Belge Üzerinde Kısıtlamaların Ayarlanması
• Çalışmamızı Salt Okunur Kaydetme
• Belgedeki Değişikliklerin Takibi
• Belge İçerisinde Değişikliklerin Karşılaştırılması
• Aynı Anda Birden Fazla Word Belgesinde Çalışmak
• Farklı Belgelerin Karşılaştırılmaları


Bölüm 4. Nesne ve Tablolarla Çalışmak ve Diğer Ekleme Seçenekleri

• Belgemize Bağlantılı Nesneler Eklemek
• Bağlantıların Güncellenmesi
• Eklenen Şekillerin Geometrik Görünümlerini Değiştirme
• Gruplandırma İşlemleri
• Resimlerde Arka Plan Düzenlemeleri
• İstenilen Ekran Görüntülerinin Fotoğrafını Çekmek
• SmartArt’larla Çalışmak
• Grafik Eklemek ve Grafikleri Düzenlemek
• Kapak Sayfası İşlemleri
• Belgemize Denklemler Eklemek
• Yer İşareti Tanımlamaları
• Köprüler Düzenlemek
• Yeni Simgeler Tanımlamak

Bölüm 5. Adres Mektup Birleştirme


Bölüm 6. Anahat Seçenekleri İle Çalışmak

• Belgeyi Bölümlere Ayırma
• Başlık Düzey ve Stillerini Belirleme
• İçindekiler Tablosu Oluşturma
• Dipnot ve Sonnot Tanımlamaları
• Alıntıları Tanımlama ve Kaynakça Oluşturma
• Resim, Tablo ve Diğer Nesnelerimize Resim Yazıları Ekleme
• Çapraz Başvuru İşlemleri
• Şekiller Tablosu Oluşturma
• Girdi Olarak Belirlenen Kelimeleri Tanımlama
• Dizin Oluşturma


Bölüm 7. Galeri İşlemleri

• Seçenekler Altındaki galerileri (filigran, kapak sayfası, sayfa numarası vb.) Düzenlemek
• Galerilere yeni yapılar eklemek.
• Mevcut Galeriler Üzerindeki Şablonları Silmek

Bölüm 8. Makro Kullanım (Devamlı Yapılan İşlemleri Otomatikleştirmek)

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız