İleri Java Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

İleri Java Eğitimi

İleri Java Eğitiminin Amacı

Öğrencilerin Java Programalama Dili ile sahip oldukları program yazma yeteneklerini artırmak ve bu dil ile yazılabilecek ileri derece uygulamaları öğretmektir. Java İleri Eğitimi boyunca, Java programlama diline ilişkin temel örnek uygulamaların yanı sıra, birtakım yeni başlıklar anlatılacaktır. Java İleri Eğitimi sonunda, öğrencilerin Java programlama dilini etkin bir şekilde kullanabiliyor ve bu dil ile gerçek Java uygulamaları geliştirebiliyor olmaları hedeflenmektedir.
 

Eğitim Süresi: 25 saat

Eğitimin İçeriği

Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)
- Classlar & Objeler
- Nesne tabanlı programlamaya bakış (Object-Oriented Programming)
- Class Ön belirteçleri (Modifiers)
- fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
- Bir obje kopyası (Instance) ve bir objenin elemanları
Paketler (Packaging)
- Paketler
- Classpath
- Java Archive (JAR)
- Deployment
Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)
- Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
- Miras(Inheritance) nedir?
- Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
- Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
- Abstract class ve kullanımı
- Inner class ve kullanımı
- Interface ve kullanımı
- Dönüştürme (casting)
Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )
- Yapıcı(Constructor) ve Yıkıcı(Destructur) Nedir?
- Yapıcı(Constructor) Kullanımı
- this referansının kullanımı
- super referansının kullanımı
- Yapıcıların çalışma incelemesi
Çok Kullanılan Faydalı Class’lar
- String
- Stringbuffer
- System
- Random
- Math
Hata Kontrolü (Exception Handling)
- Exception yakalama ve kullanımı – try catch
- finally bloğu ve kullanımı
- Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception Tanımlama ve Fırlatma
- Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception’ları
- Assertion’lar
Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream’ler
- Stream nedir?
- Byte – Karakter seçimi
- Byte stream’in karaktere çevrimi
- File Objesi
- Binary Input ve Output
- PrintWriter Class’ını kullanma
- Okuma ve yazma Objeleri
- Basit ve Filtrelenmiş Stream’ler
Collections and generics
- Collection’lar ile çalışmak
- Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types
- Collection Framework’u
- Set, List, Queue, Map
- Collection sıralama ve ayarlama
- Generic’ler ile çalışma
- Comparable, Comparator, Lists, Arrays, ArrayList
- HashMap, HashSet
Grafik Arayüz Programlama
- AWT ve Swing
- Pencere(Window) Gösterme
- Java’da grafik arayüz (GUI) programlama
- Event’leri yakalama kontrol etme
- Component’leri düzenleme
- Component’e Scroll(kayan çubuklar) ekleme
- Component’leri konfigure etme
- Menu’ler
- JfileChooser ile dosya/klasör seçimleri
Swing Olayları(Events) ve Yerleşim Yöneticileri(Layout Managers)
- Java Olay(Event) aktarma modeli
- Action Olayları(Events)
- List Seçim olayları (Selection Events)
- Mouse Olayları(Events)
- Yerleşim Yötecilieri (Layout Managers)
- BorderLayout yöneticisi
- FlowLayout yöneticisi
- GridLayout yöneticisi
- BoxLayout yöneticisi
- Box yöneticisi
- JtabbedPane yöneticisi

Alınabilecek Sertifikalar

•Network Akademi Katılım Sertifikası

Çalışma Alanları

•Kurumsal şirketlerin / kurumların bilgi işlem ve yazılım departmanları
•KOBİ’lerin bilgi işlem ve yazılım geliştirme bölümleri
•Yazılım geliştirme şirketleri
•Microsoft iş ortakları
•Oracle iş ortakları
•Bilişim teknolojileri eğitim ve danışmanlık firmaları
•Kendi yazılım şirketini kurmak

Alınabilecek Ünvanlar

•Uygulama Geliştirici
•Yazılım Mimarı
•Yazılım Uzmanı
•Veritabanı Uzmanı
•Proje Yöneticisi
•Analist Programcı
•Uygulama Analisti
•Teknik Danışman
•Bilgi İşlem Yöneticisi
•Veritabanı Yöneticisi
•Sharepoint Developer
•Sharepoint Administrator
•İş Zekası Uzmanı

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız