İleri Excel Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

İleri Excel Eğitimi

Eğitim Süresi: 12 Saat

Bölüm 1. Hücre Biçimlendirme ve Düzenleme

• Yeni Formatlar Tanımlama
• Format Tanımlarken Formül Kullanma
• Hücreleri Kilitleme ve Gizleme
• Belirlenen Formatları Arama
• Belirlenen Formatlara Sahip Hücre Format ve Değerlerini Değiştirme

Bölüm 2. Görünüm Seçenekleri

• Birden Fazla Kitapla Aynı Anda Çalışmak
• Birden Fazla Sayfa İle Aynı Anda Çalışmak

Bölüm 3. Veri Sekmesi Seçenekleri

• Metinleri Sütunlara Dönüştürme
• Tekrarlanan Dataları Temizleme
• Satır ve Sütunları Gruplandırma
• Sıralama Seçenekleri
• Gelişmiş Filtreleme Seçenekleri
• Farklı Kaynaklardan (Web, text dosyaı veya farklı veri tabanları) Veriler Alma
• Bağlantı Ayarları
• Alt Toplamlar Almak
• Veri Doğrulama İşlemleri

Bölüm 4. Formüllerle Çalışma

• İç İçe Fonksiyon Kullanımları
• Eğer (IF) fonksiyonu
• Ve (and), yada (or)… Fonksiyonları
• Formüllerde Hücre Sabitlemeleri
• Eğersay (Countif), Etopla (Sumtif), çokeğersay (Countifs), çoketopla (Sumifs)… fonksiyonları,
• Vseçsay (dcount), Vseçtopla (Dsum)… Veritabanı Fonksiyonları
• Düşeyara (Vlookup), Yatayara (HLookup), İndis (Index), Kaçıncı ( Match), Kaydır (Offset)… Fonksiyonları
• Vb. Fonksiyonlar
• Alt Toplamlar Almak

Bölüm 5. Grafiklerle Çalışmak

• Grafik Eğrileri Oluşturmak
• İç İçe Grafikler Eklemek
• Eğim Denklemlerini Görüntülemek
• Grafik Değerlerini Düzenleme
• Mini Grafikler

Bölüm 6. Özet Tablo (Pivot Table)ve Tablo Kullanımı

• Pivot Table Oluşturmak
• Pivot Table Biçimlendirme Seçenekleri
• Veri Aralıklarını Yinelemek
• Pivot Grafiği Oluşturmak
• Dilimleyiciler Kullanmak
• İlişkili Dataları Tablo Olarak Tanımlamak
• Tablo Değerlerini Formüllerde Kullanmak

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız