Excel VBA (Makro) Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

Excel VBA (Makro) Eğitimi

Makrolara Genel Bakış

*Makrolar Hakkında Genel Bilgi
*Makro Çeşitleri
*Makroları Kaydetmek
*Makro Seçeneklerini Değiştirmek
*Makroları Çalıştırmak
*Makroları Nesnelere Bağlamak
*Makroları Düzenlemek
*Makrolarda Güvenlik
*Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlamak
*Makroları Silmek
*Makro Kodlarına Genel Bakış

Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

*Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
*Kod Penceresi
*Properties Penceresi
*Project Explorer Penceresi
*Module, User Form, Class Tanımları
*Procedure Tanımları

Operatörler

*Aritmetiksel Operatörler
*^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri
*Karşılaştırma Operatörleri
*=,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri
*Mantıksal Operatörler
*Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

Prosedürleri Tanıma

*Sub Tipi Prosedürler Nedir
*Function Tipi Prosedürler Nedir
*VBA Programlama Yapıları
*Değişkenler ve Değişken Tipleri
*Değişkenlerin Tanım Aralığı
*Sabitler
*Koşul Yapıları
*IF… Then… Else
*Select Case… End Select
*Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler
*Döngü Çeşitleri
*For… Next
*For Each… Next
*Do Until… Loop
*Do While… Loop
*Goto Deyimi

Excel ile Programlamaya Giriş

*Nesne Nedir
*Özellik, Metot ve Olay Nedir
*Hücre Seçmek
*Satır Seçmek
*Sütun Seçmek
*Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
*Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
*Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
*Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
*Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
*Seçili Alan Sayısını Bulmak
*Hücreye Formül Yazdırmak
*Hücreye Değer Atamak
*Seçili Hücreye Değer Atamak
*Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
*Hücreye Rasgele Değer Atamak
*Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
*Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

Hata Denetimi

*Hata Kontrol Deyimleri
*Hata Kodları ve Açıklamalar

Fonksiyonlar

*Fonksiyon Oluşturmak
*Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
*Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
*Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

User Form ve Özellikleri

*Yeni User Form Oluşturmak
*Form Özellikleri (Properties)
*Form Olayları (Events)
*Formlara Kontroller Eklemek
*Kontrol Özellikleri(Properties)
*Kontrol Olayları (Events)

VBA Örnek Uygulamaları

*Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
*Koşullu Biçimlendirme
*Sıralama
*Alt Toplam Oluşturmak
*Grafikler Oluşturmak
*Özet Tablo Oluşturmak
*Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak

Excel – Access İlişkisi

*ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?
*ADO Nesneleri
*Connection Nesnesi
*Recordset Nesnesi
*SQL Sorgulama Dili
*Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız